L'ILLA DEL PP (NARRACIÓ DE 4t DE PRIMÀRIA)


     Garfield estava nadant per la mar i un home li va dir:
     —Tu, gat, vols vindre demà a la carrera de natació?
     —Sí, sí, sí. Sí que vull anar.

     A l'altre dia, l'home el va replegar i anaren a la
platja. Una dona va xiular i començà la carrera. Garfield
no s'adonà i a la primera corba se'n va eixir de la pista i va
vore una illa. Va seguir nadant cap a l'illa. Va arribar. Hi
havia un cartell on posava: "Isla de los del PP". Garfield
va entrar a l'illa, Ana Botella el va vore i començà la lluita.
Garfield li pegà una patada en totes les dents a Trillo,
després una punyada en tot el nas i matà a Trillo. Després
a Ana Palacio li clavà les dents en el cap i Ana Palacio va
morir. Després a Ana Botella li va pegar una patada en la
boca i una punyada en la panxa. Després a Francesc
Camps l'agafà del poquet monyo que li quedava, el va tirar
a l'aigua i s'ofegà i va morir. Després a Zaplana li va colar
el dit per l'ull, li pegà una patada en l'estómac, una
punyada en la boca i Zaplana va morir. Després a Mariano
Rajoy li va pegar una martellada al cap, li clava claus i
ganivets pel cervell i Mariano Rajoy va morir. Després a
Aznar; primer li arrancà el bigot i el monyo, li va clavar
dos agulles pels ulls i li va pegar una martellada en el cap i
una patada en la pilila, Aznar va morir. Però per fi es
presentava el tio Bush. Li va pegar amb una pedra d'un
milió de tones al cap, en un martell li pegà a la pilila,
li clavà 300 punxos de cactus en el cos i també 400
agulles més. El tio Bush va morir i Garfield es quedà
president.


2003